Raportowanie

raportowanie

Funkcje raportowania, to w branzy IT nic nowego, każdy system posiada własne dane, które w takiej czy innej formie mogą zostać wyświetlone na ekranie. Nie inaczej jest w przypadku narzędzi workflow. Prezentacja danych w połączeniu z silną analizą przepływu pracy jest cenną cechą narzędzi workflow.

Generowanie danych w systemach workflow może odbywać się na wielu płaszczyznach. Możemy z łatwością generować dane z jednego konkretnego procesu, z wielu procesów, możemy jest dowolnie łączyć i generować wyniki dla nas pożądane.

Z systemu można w prosty sposób generować dane konkretnych osób. Z łatwością można pokazać listę pracowników którzy zrobili swoje zadania, oraz osób, przed którymi jeszcze takie zadania zostały zlecone.

Organizacja pracy, planowanie, osoby odpowiedzialne za swoje czynności idealnie nadaje się do zobrazowania kto i za co w organizacji jest odpowiedzialny.

Najnowocześniejsze narzędzia do zarządzania przepływem pracy, to te, które oferuje interfejs pulpitu nawigacyjnego, który ułatwia tworzenie raportów.