Poziom dostępu

poziom dstępu

Modelowanie i zarządzanie przepływem pracy jest bardzo odpowiedzialnym narzędziem, dlatego kontrola dostępu do tego narzędzia musi być dobrze przemyślane.

Twoje oprogramowanie workflow musi mieć możliwość przypisania hierarchii kompetencji oraz osób odpowiedzialnych na poszczególnych etapach. Osoby w różnych rolach procesu powinny mieć soje uprawnienia do działania, ale bez możliwości jakichkolwiek zmiana w innych rolach, które są przypisane do innej osoby.

Nowoczesny i dobrze zaprojektowany system powinien mieć możliwość automatycznego przypisania ról do osób, które bezpośrednio zastępują dyrektorów, kierowników, team liderów. Kiedy dany pracownik, który jest przypisany do danego procesu jest aktualnie w delegacji, czy na urlopie system powinien mieć przypisaną osobę bezpośrednio zastępującą przełożonego. W takim wypadku wszystkie prawa przechodzą na niego.

Dodatkowo menadżer projektu ma wgląd w całą strukturę programu, widzi przypisane osoby do procesów, oraz role jakie mają. Może w dowolnym momencie zmienić osoby, role, czy ustawić nowe mechanizmy przepływu pracy.