Modelowanie procesów

modelowanie

Pierwszym krokiem do zrozumienia jaki potencjał drzemie w strukturze workflow jest możliwość łatwego graficznego tworzenia modelu procesu. To jest formalny opis lub model graficzny, który definiuje poszczególne kroki procesu oraz wyniku każdego z tych kroków.

Modelowanie graficzne to bodaj najważniejsza funkcjonalność w oprogramowaniu do zarządzania przepływem pracy. Intuicyjna, graficzna forma jest idealna to szybkiego podglądania, projektowania oraz zmieniania definicji procesów działania objętych strukturą workflow.

Obszary objęte działaniem workflow mogą być dowolne. W zależności od zapotrzebowania przedsiębiorstwa można dowolnie układać architekturę workflow i obejmować wybrane obszary działalności firmy. Jedne z najpopularniejszych obszarów objętych workflow to:

  • procesy produkcji
  • zasoby ludzkie
  • sprzedaż

Narzędzie workflow jest znakomite dla kadry zarządczej, daje szybki wgląd we wszystkie procesy, jego ustawienia oraz osoby przypisane do hierarchii.

Osoba zarządzająca może w prosty sposób zmieniać architekturę programów, a więc bez znajomości języka programowania można zmienić sposób działania programu. Dla menadżerów jest to bardzo dobre rozwiązanie.