Workflow

Workflow

Funkcjonalności

Modelowanie

modelowanie

Graficzne modelowanie procesów

Poziom dostępu

poziom dostępu

Przypisywanie osób do procesów

Elastyczność

Stwórz własne mechanizmy działania

Formularz

Automatycznie wypełniony formualrz

Raportowanie

Przeglądaj raporty z różnych procesów

Chmura

Zdecyduj się na workflow w chmurze

Baza wiedzy