Elastyczność wzorców workflow

elastyczność

Workflow jest nowoczesnym narzędziem informatycznym, który można dowolnie konfigurować, nadawać prawa dostępu, ustawiać własne mechanizmy działania. Takie możliwości sprawiają, że program jest bardzo elastyczny.

Wiele przepływów pracy są prostymi układami, których działanie jest jasne a jego sekwencje proste i pojedyncze. Ale niektóre mechanizmy działania workflow obejmują kilka poziomów procesów, składają się z wielu sekwencji o kilku równolegle działających procesach.

Działania takie musze zachować jednak odpowiednią kolejność działania. Warunki muszą zostać spełnione i zachowane. Jeden wynik ma wpływ na dalszą kolejność i kolejność ta nie może zostać pomylona, pominięta czy błędna. Procesy czy sekwencje nie mogą działać nieprawidłowo. Takie działanie mogłoby powodować błędne rezultaty, które wykrycie może być bardzo trudne

Elastyczność polega na tym, że sekwencje i procesy możemy dowolnie układać, czy definiować, ale nie może nakładać na nie ograniczeń.

Każda organizacja pracy ma własne mechanizmy i struktury działania. Dlatego dobry system workflow powinien w sposób prosty elastyczny umożliwiać tworzenie odpowiednich sekwencji i wzorców a nie przeszkadzać w ich tworzeniu.

W celu wsparcia wykonywania sekwencjom workflow system powinien podpowiadać i modelować w możliwie najkrótszych sekwencjach o ile to możliwe.