Workflow w systemach IT

Czym jest Workflow?
 

Workflow w biznesie to nic innego, niż sposób w jaki pracownicy wykonują swoją pracę przy pomocy odpowiednio zilustrowanych kroków, które dzięki szeregowemu wykonaniu pozwolą na jak największą skuteczność pracy.

Można to określić jako pracę etapową,  gdzie korzystając z jednego narzędzia, lub procesu, płynnie przechodzimy do następnego punktu naszej pracy, zwiększając tym samym predyspozycje do jak najlepszego wykonania zadania, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat w energii i zasobach.

 

Dlaczego Workflow jest tak ważny w biznesie?
 

Zadając to pytanie, powinniśmy cofnąć się do czasów, kiedy rewolucja przemysłowa zaczęła zmieniać miejsca pracy i społeczeństwo w sposób diametralny, zaburzając dotychczasowe standardy myślenia, na rzecz bardziej zautomatyzowanej, nowoczesnej i globalnej problematyki rozporządzenia energią podczas pracy.

Jednym z pionierów zmiany myślenia i organizacji siły roboczej był Henry Gantt. Był on jedną z pierwszych osób, które zaczęły się zastanawiać, jak najlepiej wykorzystać daną nam w trakcie pracy energię i zasoby, aby zostały one wykorzystane w jak najlepszy sposób.

Odpowiadając na szereg następujących pytań, Gantt był w stanie dojść do konkluzji, która pozwoliła mu na ustalenie, co powinno zostać ulepszone, a co nie, aby wydajność podczas pracy była jak najlepsza, przy jednoczesnym zadbaniu o pracownika:

  • Jakie zadania są wykonywane?
  • Kto jest odpowiedzialny za dany proces?
  • Ile czasu zajmie nam wykonanie zadania?  

Dzięki odpowiedzeniu na te pytania tak samo jak Henry Gantt, będziemy w stanie ustalić Workflow w biznesie, pozwalając mu rozrastać się w sposób współmierny do poświęconych zasobów. Zamiast tracenia cennej energii podczas przebywania w miejscu pracy, dzięki ustaleniu np. na diagramie, odpowiedniego Workflowu naszego biznesu, przykładowo, biznesu IT, będziemy mogli pozwolić na jak najwydajniejszą pracę w środowisku nowych technologii, umożliwiając lepsze działanie poszczególnych zespołów, pracowników, czy nawet całych działów zajmujących się danymi technologiami.

Dzięki ustaleniu odpowiedniego Workflow, będziemy w stanie zapobiec jakiemukolwiek marnowaniu zasobów, które mogą zostać użyte w zupełnie inny sposób, pozwalając biznesowi na prawidłowy rozwój.