Workflow w biznesie

Workflow to przepływ pracy. Tym jednym słowem można też nazwać automatyzację procesów w biznesie - wdrożone procedury sprawiają, że wszystkie dane, informacje, umowy, faktury i zrealizowane kolejno zadania mogą być automatycznie przekazywane od jednego pracownika do drugiego. Takie działanie usprawnia pracę zespołów - przedsiębiorstwa sięgają po profesjonalne oprogramowania, które gwarantują swobodny przepływ pracy.

WORKFLOW - PRZEPŁYW PRACY


Workflow można podzielić na cztery główne etapy:

  1. Proces, czyli zadanie do zrealizowania - zdefiniowanie go jest początkiem całego zjawiska Workflow i to właśnie u jego podstaw następuje rozdzielenie prac, scharakteryzowanie i stworzenie planu projektu
  2. Aktywność manualna (wykonywana przez pracownika) lub automatyczna (realizuje ją system)
  3. Tranzycja - określone warunki, bez których płynne przechodzenie od jednej aktywności do następnej byłoby niemożliwe
  4. Zakończenie i ewaluacja

OPROGRAMOWANIE IT

Wprowadzenie oprogramowania w branży IT poza szybkim przepływem informacji, daje też inne możliwości zarządzania biznesem. Przydaje się przede wszystkim w produkcji oraz obsłudze klientów, gdzie moderowanie aktywności i aktualizowanie stanu zadań powinno być na najwyższym poziomie. Workflow może dostarczyć danych na temat ostatnich operacji i wprowadzanych zmian, pomóc w sprawnej modyfikacji zadań i synchronizowaniu tego co zadziało się w rzeczywistości. W efekcie każdy członek zespołu, realizując dowolny projekt ma świadomość jawności informacji i np. łatwego ustalenia źródła błędów lub opóźnienia. Dla pracowników jest to więc powód do motywacji i osiągania wyznaczonych celów. Jasno przydzielona i zautomatyzowana odpowiedzialność rodzi dyscyplinę i pomaga danemu członkowi w jak najlepiej zrealizowanej aktywności. Chociaż poza oprogramowaniem mogłoby się wydawać, że taka osoba jest tylko małą częścią projektu - w przypadku jego wdrożenia, rośnie indywidualna świadomość znaczenia pojedynczej pracy. Workflow porządkuje, rozwija i przybliża do sukcesu całego przedsiębiorstwa.