Automatycznie wypełnione formularze

Automatycznie wypełnione formularze

Workflow powiada wiele użytecznych funkcji. Jedną z nich automatyczne wypełnianie formularza. I jest to jedna z najważniejszych funkcjonalności systemu workflow.

Każdy, kto raz spróbował tą funkcjonalność nie będzie chciał już w inny sposób pracować. Jest to szybkie, wygodne, elastyczne i posiada wzorce, a więc można go powielać przy kolejnych procesach i nie generuje błędów.

Jedną z najważniejszych zalet programów workflow jest właśnie możliwość zautomatyzowania powtarzających się procesów. Wstępnie wypełnione pola formularza idealnie wpisują się w ten mechanizm.

Jednorazowe wprowadzenia danych daje możliwość ich wielokrotnego wykorzystania ich przy wprowadzaniu danych do formularza. Co nam to daje? Oszczędność czasu, ograniczenie zasobów ludzkich, eliminacja błędów.

Wstępnie wypełnione formularze nie brzmią jakoś wyjątkowo, ale każdy kto ma do czynienia z narzędziem przepływu pracy oraz opcją formularza to wie jak wielką zaletą jest ta funkcjonalność.

Większość czynności pracowników jest powtarzaniem danych czynności. Chodzi o to aby jak najbardziej zautomatyzować procesy, które są najczęściej wykorzystywane w danej organizacji.